Behandeling tijdens de zwangerschap en na de bevalling

MINT biedt diverse behandelmethoden bij psychische en emotionele klachten omtrent zwangerschapswens, zwangerschap, bevalling en ouderschap tot het eerste jaar na de bevalling. Hoe vervelend je gevoelens ook zijn, we gunnen jou, je partner en je kind(eren) de kans om deze gevoelens aandacht te schenken en te helen. Voor jullie toekomst kan dat van essentieel belang zijn. Het zou immers naar zijn wanneer deze gevoelens je leven nog lang op een vervelende manier beïnvloeden. Bij Praktijk MINT is er ruimte voor deze gevoelens en de verwerking ervan.

Behandelsessies vinden plaats in onze kleinschalige praktijk in het centrum van Alkmaar, of buiten in de natuur. Een behandeltraject start met een intakegesprek. We brengen in kaart wat er precies speelt, waar het door zou kunnen komen en hoe daar tot nu toe mee omgegaan is. Vervolgens maken we een plan op basis van jouw hulpvragen, die past bij jouw manier van ontwikkelen.

Je kunt doorgaans snel terecht voor een afspraak, zo nodig ook vlak voor of vlak na de bevalling. Dit voorkomt dat de klachten verergeren en de zorg voor de baby minder beïnvloeden. Indien er op korte termijn geen plek is, overleggen wij met onze collega’s van De Kiem bij wie je eerder terecht kan.

​We trachten jouw functioneren in korte tijd te herstellen, zodat;

  • Je je gehoord en gesteund voelt en teleurstellende ervaringen een plek kan geven
  • Je beter in je vel zit voorafgaand aan of tijdens de zwangerschap of als jonge moeder
  • De kans op medisch ingrijpen tijdens de bevalling en complicaties na de bevalling kleiner wordt
  • Je de bevalling en alle beladen emoties daaromtrent achter je kan laten
  • Je je verbonden voelt met de baby en geniet van het (aanstaand) ouderschap
  • Je begrijpt wat er is gebeurd en geen schuld, schaamte of boosheid meer ervaart, maar juist erkenning
  • Je eventueel de bevalling in de vorm van een meditatie of visualisatie (opnieuw) kunt beleven, zoals jij zou willen dat het gaat/anders was gegaan
  • Je je patronen doorziet en doorbreekt, zoals jezelf klein maken, geloven dat je hebt gefaald of dat je het niet kunt
  • Je zonder overmatige angst kan kiezen voor een volgende zwangerschap en niet extreem opziet tegen de bevalling
  • Je vertrouwen hebt in jezelf, je kindje, je gezin en de toekomst

Behandelaanbod

EMDR 18 jaar en ouder

EMDR is een effectieve methode voor de behandeling van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis. Met behulp van EMDR is het mogelijk om de emotionele lading van het trauma weg te nemen. Hierdoor zullen de klachten, zoals herbelevingen afnemen.

Lees meer over EMDR behandeling 

Mindfulness

Mindfulness kan omschreven worden als ‘aandachtig zijn, je voortdurend bewust zijn van wat er hier en nu plaats vindt, zonder daarover te oordelen of het te willen veranderen’. Dat kan eigenlijk van alles zijn, zoals je gedachten, je gevoelens, je emoties of lichamelijke verschijnselen. Ze kunnen zowel positief als negatief zijn.

Lees meer over Mindfulness

Wandeltherapie

Wandeltherapie is een therapie die buiten plaatsvindt, waarbij we wandelen in de natuur. De beweging (het lopen) en de omgeving (de natuur) worden benut in de therapie.

Lees meer over wandeltherapie

Cognitieve Gedragstherapie

Bij Cognitieve Gedragstherapie staat het verband tussen denken, interpreteren, voelen en doen centraal. We proberen om de onderliggende patronen uit te dagen en om te vormen naar alternatieve/ helpende patronen. Het doel zal uiteindelijk zijn dat je beter om kunt gaan met je emotionele problemen, zoals bijvoorbeeld angst, boosheid, somberheid of schuldgevoelens.

Lees meer over Cognitieve Gedragstherapie 

Schrijftherapie

Schrijftherapie is een effectieve psychologische behandeling voor de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Ik schrijf samen met jou het verhaal van het trauma, zowel de feiten als de bijbehorende gedachten en gevoelens.

Lees meer over traumaverwerking middels schrijftherapie 

Psycho-educatie

Middels psycho-educatie wordt je geïnformeerd over een vastgestelde diagnose, de bijbehorende symptomen, oorzaken, het verloop en de behandelmogelijkheden.

Lees meer over psycho-educatie 

Oplossingsgerichte Therapie

In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept oplossingsgerichte therapie zich in mogelijke oplossingen. Het is een therapievorm die gericht is op het benutten van jouw sterke kanten en hulpbronnen.

Lees meer over Oplossingsgerichte Therapie 

E-health

E-health ofwel internettherapie kan ingezet worden in combinatie met face-to-face gesprekken, zodat naast de gesprekken in mijn praktijk ook thuis in de eigen omgeving aan de klachten gewerkt kan worden.

Lees meer over internettherapie

Terugvalpreventie

Terugvalpreventie betekent het proberen te voorkomen dat bepaalde psychische problemen opnieuw optreden. Tijdens de behandeling besteden we aandacht het leren herkennen van je triggers en manieren om op tijd in te grijpen, zodat de kans op een terugval verkleind wordt.

Lees meer over terugvalpreventie

Taboe

Taboe,

Ondanks toenemende openheid, rust er nog steeds een taboe op het bespreken van negatieve gevoelens tijdens en na de zwangerschap, zoals somberheid, angst, onzekerheid, schuld en gevoelens van waardeloosheid. Bij 75 procent van de moeders worden ze niet herkend, slechts 1 op de 10 krijgt de juiste hulp. Ook de partners kampen soms met psychische problemen, vooral als ook de moeder een perinatale of postnatale depressie doormaakt.