Vergoedingen

Onderzoek en behandeling wordt volledig vergoed voor kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Castricum, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. De totaal bestede tijd wordt door de behandelaar gedeclareerd bij uw gemeente. Dit geldt alleen wanneer je in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts, Centrum Jeugd en Gezin, een medisch specialist, of een jeugdarts van de GGD.

Particuliere tarieven

Mocht jouw kind niet in aanmerking komen voor vergoeding of wil je de behandeling zelf betalen, dan hanteer ik onderstaande tarieven voor intake, diagnostiek en behandeling.

INTAKE

 • Intakegesprek: € 120,00
  45-60 minuten gesprekstijd en 30 minuten indirecte tijd voor verslaglegging. Tijdens dit gesprek besluiten we tot psychodiagnostiek of therapie.

 

DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

 • Intelligentieonderzoek: € 595
  Testafname in mijn praktijkruimte, uitwerken van het onderzoek, uitgebreid verslag met uiteenzetting van de resultaten, een sterkte en zwakte analyse en advies op maat. In een eindgesprek worden de bevindingen toegelicht. Exclusief intakegesprek (á 120 euro).
 • Neuropsychologisch onderzoek: offerte
 • Persoonlijkheidsonderzoek: offerte
 • Hechtingsdiagnostiek: offerte
 • Schoolobservatie: offerte

 

PSYCHOTHERAPIE

 • Per sessie: € 97,50
  45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd voor verslaglegging. Telefonische consulten hebben dezelfde tarieven als face-to-face contacten.

Betaling

Na de intake, een onderzoekstraject of na elke behandelsessie ontvang je van Praktijk MINT een factuur, welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.

Tarieven

PSYCHOTHERAPIE

Vergoedingen 2021

Per 1 januari 2022 gaat de financiering in de GGZ landelijk wijzigen. Lees hieronder wat dit voor u betekent

De zorg die ik aan volwassenen bied, valt onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) voor lichte tot ernstige problematiek of een enkelvoudig en laag complex beeld. Behandeltrajecten zijn ingedeeld in de zorgproducten; Kort, Middel en Intensief. Voor elk traject heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een specifieke doorlooptijd en vergoeding vastgesteld. Ik beoordeel tijdens de intake of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de GB-GGZ. Wanneer dit niet het geval is, wordt dit expliciet aan je gecommuniceerd.

Overzicht NZa tarieven 2021

Traject GB-GGZ Max. duur Tarief 2021
Kort 294 min € 522,13
Middel 495 min € 885,01
Intensief 750 min € 1434,96
Onvolledig behandeltraject 120 min € 228,04

 

Vergoedingen 2022

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. In plaats van zorgtrajecten worden voortaan losstaande prestaties, zoals intakegesprekken en consulten, gedeclareerd. Half november 2021 zullen de zorgverzekeraars grotendeels hun polisvoorwaarden bekend maken zodat korte tijd later het overzicht online zal komen.

Tot en met 31 december 2021 betaalt u één keer het eigen risico per behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

COACHING

Het coaching tarief geldt voor de behandeling van (psychische) klachten die niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar of gemeente vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van aanpassingsproblemen (bijv. na scheiding), rouwproblemen, gezins- en partnerproblemen, ouder-kindrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen of studie- en werkproblemen.

 • Per sessie: € 97,50
  45 minuten gesprekstijd. Telefonische consulten hebben dezelfde tarieven als face-to-face contacten.

Vergoedingen

PSYCHOTHERAPIE

Een behandeltraject wordt, al dan niet volledig, vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt het eigen risico van 385 euro per jaar aangesproken.

Ik ben een contractvrije psycholoog; ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, omdat ik mijn werk zo onafhankelijk mogelijk wil doen. Dat betekent dat je zelf bij je verzekeraar moet nagaan welk percentage van de behandeling vergoed wordt. Vraag daarbij specifiek om vergoeding van behandeling door een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog. Het hangt van je polis af of de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed wordt;

 • Als je een restitutiepolis hebt, krijg je  90-100% van de ongecontracteerde zorg vergoed
 • Cliënten met een naturapolis krijgen doorgaans 65-80% van de ongecontracteerde zorg vergoed
 • In sommige gevallen komt men niet in aanmerking voor verzekerde zorg, zoals bij coaching, supervisie of als er geen sprake is van een diagnose. Het particuliere uurtarief van 97,50 euro wordt gehanteerd

Voorwaarden voor vergoeding
De verzekeraars stellen als voorwaarde voor vergoeding:

 • Een huisartsverwijzing voor de GB-GGZ, specifiek naar Praktijk MINT.
 • Diagnosestelling en invoering van jouw identificatiegegevens in mijn elektronisch dossier. Jouw zorgverzekeraar heeft geen recht op inzage in je dossier.
 • Invulling van een digitale vragenlijst bij aanmelding en afsluiting van je behandeling (zie bij ROM onder submenu Werkwijze).

Betaling
Conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeringswet maak ik de totaalfactuur op aan het einde van het behandeltraject. Het factuurbedrag betaal je aan mij. Vervolgens dien je zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar, waarna je (een deel van) de kosten vergoed krijgt.

Tip!
-) Zorg er bij aanmelding voor dat je duidelijk hebt hoeveel er door je zorgverzekeraar vergoed wordt. Met een restitutiepolis krijg je (meestal) de volledige behandeling vergoed. Hier zie je eenvoudig of je recht hebt op een vergoeding
-) Heb je ook een beeld van hoeveel Eigen Risico je al verbruikt hebt? Zo weet je vooraf welke kosten de behandeling voor je mee kan brengen. Als je een aanmelding aan het einde van een jaar doet en je hebt nog weinig tot geen zorgkosten binnen het Eigen Risico gehad, kun je eventueel overwegen om in januari te starten met de ggz behandeling.

Zelf betalen
Het is ook mogelijk om je behandeling geheel zelf te betalen. Een voordeel is dat er dan geen verwijsbrief nodig is, diagnosestelling geen voorwaarde is en er geen gegevens over jou worden uitgewisseld met de huisarts en zorgverzekeraar. Individuele sessies kosten 97,50 euro per 60 minuten, waarvan 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd voor verslaglegging. Na elke sessie ontvang je een factuur, welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.


COACHING
Voor deze behandelingen is geen verwijzing nodig van de huisarts. Informeer bij je zorgverzekeraar of en wat er vergoed wordt. Soms kan er vergoeding van aanpassingsstoornissen, rouwproblemen of studie- en werkproblemen mogelijk zijn vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Soms is er een mogelijkheid om vergoeding te krijgen onder de gezondheidscursussen ter voorbereiding op de bevalling en het ouderschap. Vergoeding van coaching rondom zwangerschap en geboorte kan ook onder de noemer alternatieve geneeswijze vallen. Werkgevers zijn vaak ook bereid coaching te vergoeden in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Het advies is om je goed te laten informeren door jouw zorgverzekeringsmaatschappij of werkgever.

Betaling
Na elke sessie ontvang je een factuur, welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.

Tarieven

€295 per persoon
€495 per koppel, als je samen met je partner deelneemt

Het tarief omvat 8 wekelijkse bijeenkomsten, een stiltebijeenkomst, werkboek, audiobestanden, gebruik van matje, dekentje, kussentje en terugkomdag met baby.

Vergoedingen

De vergoeding van zorgverzekeraars voor zwangerschapscursussen varieert van €0 tot €500. Deze cursus Mindfulness voor Zwangeren wordt gegeven door een verloskundige en GZ-psycholoog, beiden BIG geregistreerd. We zijn in het bezit van een AGB-code. Kijk bij de voorwaarden van je verzekering en let hierbij op vergoeding voor zwangerschapscursussen (niet voor mindfulnesstrainingen).

Betaling

Na een telefonische kennismaking ontvang je van MINT een factuur, welke binnen 14 dagen of in ieder geval de dag voor de start van de mindfulnesstraining betaald dient te worden. Je kunt de factuur vervolgens zelf indienen bij je verzekering.

Tarieven

Per sessie supervisie van 45 minuten wordt €114,41 gerekend. Het betreft individuele afspraken, die face tot face of middels (beveiligd) beeldbellen plaatsvinden.

Afzeggingen

 

Als je niet op een afspraak kunt komen, neem dan minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak contact met mij op via telefoon (06 – 242 00 412) of e-mail (info@praktijkmint.nl). Dit geeft mij de mogelijkheid om alsnog iemand anders uit te nodigen en verder te helpen. Buiten praktijktijden en in het weekend kun je een voicemailbericht inspreken. Ik zal dan geen kosten in rekening brengen. Dit geldt voor zowel een intakegesprek, als een sessie en een diagnostiekafspraak.

Indien je korter dan 24 uur vooraf de afspraak afzegt of vergeet na te komen, wordt de gereserveerde tijd (deels) in rekening gebracht tegen een tarief van €48,75. Deze factuur wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente.