Alle kinderen gunnen wij een eindeloze fantasie, vieze kleren en blozende wangen van het buitenspelen, pretlichtjes in de ogen van plezier en een veilig warm plekje dat er altijd voor ze is. Een leven waarin ze volledig zichzelf kunnen zijn, zonder te veel invloeden van de maatschappij, zonder dat zij voelen dat zij ergens bij moeten horen of zich moeten gedragen zoals de rest doet. Ook als het anders loopt. Volledig ondersteund door een stam die ze die ruimte geeft. Wij gunnen het alle kinderen simpelweg om gezien te worden, écht gezien. Daarvoor gunnen wij ze ouders die zich zeker en ontspannen voelen in hun manier van opvoeden. Die zich eerlijk en kwetsbaar uiten en evenwicht ervaren. Wij gunnen hen veerkracht om moeilijkheden te overwinnen. En moed om hulp te zoeken als ze last hebt van depressies, spanningen, piekeren en zich verdoofd voelen, zodat onwenselijke patronen de hechtingsrelatie minder in de weg zullen staan. Want een blije ouder is een leuke ouder. En een blije ouder heeft vaak blije kinderen. Ouders en kinderen gun ik om samen te groeien naar het gezinsleven die helemaal bij ze past. Samen met inzicht naar de toekomst groeien

Kernwaarden

Mildheid

We hebben compassie voor jou en willen bereiken dat je meer zelfcompassie ontwikkelt; dat jezelf en je lichaam(signalen) meer leert te aanvaarden, zodat innerlijke mildheid kan ontstaan. Vanuit de eenheid van lichaam en geest worden ons signalen gegeven, maar deze juist interpreteren kan lastig zijn. Als we meer inzicht in deze wisselwerking krijgen, creëren we de mogelijkheid om de door het lichaam gegeven signalen in te zetten voor het verbeteren van ons psychisch welbevinden. Vaak gaan we ons dan lichamelijk ook beter voelen. Vanuit die mildheid zullen betekenisvolle relaties soepeler verlopen.

Interesse

We nemen de tijd om te luisteren naar wie jij in wezen bent en waar je op vastloopt. We kijken niet alleen naar jou, maar proberen je ook steeds echt te zien. We zijn vooral geïnteresseerd in jouw eigenheid. Ieder mens heeft de meeste kennis, innerlijke wetenschap over zichzelf, meer dan een deskundige kan hebben. Het kan echter soms heel moeilijk zijn om in contact te komen met die waarheid in jezelf. Gebeurtenissen in je jeugd, moeilijke levensomstandigheden, traumatische ervaringen, je niet gehoord, gezien of begrepen voelen, de druk van het dagelijks leven; allemaal redenen die kunnen maken dat we onze innerlijke stem niet meer horen en tijdelijk de weg, de innerlijke sturing over ons leven kwijt raken. In onze aanpak houden we voor ogen dat je zelf degene bent die weet wat goed voor je is, welke keuzes je maakt en wat je te doen staat. Open en met verschillende behandelmethoden proberen we dit innerlijke besef weer sterk te maken en je gereedschap te geven om goed in contact te zijn met jezelf en de mensen in je omgeving.

Natuurlijke groei

Onze drijfveer is groei te helpen bevorderen vanuit kalmte, geduld en vertrouwen. Dat betekent in ons werk twee dingen. Ten eerste betekent dat voor de diagnostiek dat we bescheiden omgaan met diagnosestelling. We voelen geen druk om snel uitspraken te doen over diagnoses bij kinderen en volwassenen. Dit biedt ons de ruimte om breed, diep en zorgvuldig te kijken. Inzicht kan veel handvatten bieden om het gedrag te begrijpen en de ontwikkeling gunstig te beïnvloeden. Iemand’s ontwikkeling hangt van veel verschillende factoren af. Het gaat ons erom om kinderen en ouders de goede kant op te wijzen. Op sommige dingen heb je als ouders weinig invloed, op anderen heb je dat wel. Hoe kan je daar nu wijs mee om gaan.

Ten tweede betekent ons geloof in natuurlijke groei voor de behandelsessies dat wij je niet vertellen hoe je moet veranderen, maar wij staan naast je en laten je zelf ervaren hoe het is en hoe het anders kan. Denk aan de uitspraak van Maria Montessori: ‘Help ze het zelf te doen’. Het is ons doel om vicieuze cirkels bij jou te doorbreken. Ons doel daarnaast is het opheffen van ontmoediging en stagnatie, waarna we samen aan jouw herstel en perspectief werken. Om deze doelen te bereiken scheppen we een veilige therapeutische setting waarin je corrigerende ervaringen kan opdoen, die je hopelijk sterken om met meer inzicht en vertrouwen de toekomst in te gaan.

Transparantie

Wij geven duidelijk aan wat je kan verwachten, wanneer en bij wie. Onze behandeling is kortdurend in de breedte en diepte als het kan en lang als het nodig is. Wij proberen altijd over de grenzen van ons eigen vak heen te kijken en vinden elkaar in het ervaren van de mens als een geheel.