Kinderen en jongeren hebben wij een diversiteit aan therapievormen te bieden, wanneer er klachten zijn die hun ontwikkeling belemmeren. Een behandeltraject start met een intakegesprek, een gesprek met ouders en een gesprek met het kind. Er worden allerlei vragen gesteld over o.a. de huidige situatie en de reden van aanmelding. We brengen in kaart wat er precies speelt, waar het door zou kunnen komen en hoe daar tot nu toe mee omgegaan is. Vervolgens maken we een plan op basis van jouw hulpvragen, die past bij jouw manier van werken, leren en ontwikkelen. Hierbij trachten we jouw functioneren in korte tijd te herstellen.

Onze werkwijze is eclectisch. Dit betekent dat we technieken uit gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie gebruiken. Deze methoden zijn wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken bij de grootste groep kinderen en jongeren met dezelfde klachten. Behandelsessies vinden plaats in onze praktijkruimte in het centrum van Alkmaar, of buiten in de natuur. Aan jou de keuze!

Behandelaanbod

EMDR 18 jaar en ouder

EMDR is een effectieve methode voor de behandeling van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis. Met behulp van EMDR is het mogelijk om de emotionele lading van het trauma weg te nemen. Hierdoor zullen de klachten, zoals herbelevingen afnemen.

Lees meer over EMDR behandeling 

EMDR 6-18 jaar

Heb jij of je kind iets traumatisch meegemaakt en blijf je daar veel last van houden? EMDR is een therapie die helpt om beangstigende herinneringen opnieuw op te slaan, waardoor je er minder last van hebt.

Lees meer over EMDR voor kinderen en jongeren

EMDR 0-5 jaar

EMDR kan ook bij baby’s, peuters en kleuters worden ingezet. Jonge kinderen uiten onverwerkt trauma vaak in gedragsproblemen,  aanklampend hechtingsgedrag, slaapproblemen en hervallen in zindelijkheid of gedrag passend bij een eerdere ontwikkelingsfase. Middels een aangepast EMDR protocol, namelijk EMDR Storytelling ofwel de Verhalenmethode, is dit goed te behandelen.

Lees meer over EMDR voor 0-5 jarigen

Mindfulness

Mindfulness kan omschreven worden als ‘aandachtig zijn, je voortdurend bewust zijn van wat er hier en nu plaats vindt, zonder daarover te oordelen of het te willen veranderen’. Dat kan eigenlijk van alles zijn, zoals je gedachten, je gevoelens, je emoties of lichamelijke verschijnselen. Ze kunnen zowel positief als negatief zijn.

Lees meer over Mindfulness

IMH

IMH richt op ouders en kinderen tussen de 0 en 6 jaar.

In de Infant Mental Health (IMH)-behandeling wordt de aandacht gericht op het opbouwen en verbeteren van een veilige band tussen het ongeboren kind of het jonge kind en de ouders/verzorgers. De behandeling richt zich op ouder en kind en de ouder-kind relatie. IMH kan worden ingezet wanneer sprake is van sociaal-emotionele problematiek bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Daarnaast kan IMH ingezet worden wanneer ouders twijfels hebben over het ouderschap en/of veel stress of moeilijkheden ervaren bij het ouderschap. Deze twijfels of moeilijkheden kunnen van invloed zijn op de ouder-kindrelatie en daarmee van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind.

Voor wie?
Ouder(s) met een baby of peuter/kleuter die overmatig huilt,  slaap- en/of eetproblemen heeft, opvallend druk gedrag vertoont, angstig en/of teruggetrokken gedrag vertoont,  snel overstuur is, driftbuien en/of dwingend gedrag laat zien, een andere ontwikkeling doormaakt,  met wie moeilijk contact te krijgen is.

Of ouder(s) die onzeker zijn over hun ouderschap,  problemen ervaren in de relatie met hun kind, waarvan de zwangerschap of ontwikkeling niet verloopt zoals gehoopt of verwacht, die angst, somberheid of stress rondom de zwangerschap ervaren, die niet kunnen genieten van het ouderschap door angst of (post-natale) depressie, die nare ervaringen hebben tijdens of als gevolg van zwangerschap en/of bevalling.

Contra-indicaties:

  • Het ontbreken of intrekken van toestemming voor diagnostiek en/of behandeling door een van beide ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger(s)
  • Onmogelijkheid tot het aangaan van een behandelrelatie met het kind en/of zijn ouders/verzorgers.
  • Acute, ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie en/of klinische behandeling gewenst is.
  • Ontbreken van overeenstemming m.b.t. problematiek, diagnostiek en/of behandeldoelen.
  • Ouders en/of verzorgers zijn niet in staat of niet gemotiveerd om samen te werken
  • (Opvoedings-)problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals verwaarlozing, verslaving, mishandeling of een vechtscheiding van ouders
Cognitieve Gedragstherapie

Bij Cognitieve Gedragstherapie staat het verband tussen denken, interpreteren, voelen en doen centraal. We proberen om de onderliggende patronen uit te dagen en om te vormen naar alternatieve/ helpende patronen. Het doel zal uiteindelijk zijn dat je beter om kunt gaan met je emotionele problemen, zoals bijvoorbeeld angst, boosheid, somberheid of schuldgevoelens.

Lees meer over Cognitieve Gedragstherapie 

Schrijftherapie

Schrijftherapie is een effectieve psychologische behandeling van traumaklachten, maar ook bijvoorbeeld van het verwerken van het verlies van een dierbare, het onthullen van een geheim en de verwerking van ernstige psychiatrische problematiek van ouders. Ik schrijf samen met jou het verhaal van het trauma, zowel de feiten als de bijbehorende gedachten en gevoelens.

Lees meer over traumaverwerking middels schrijftherapie 

Psycho-educatie

Middels psycho-educatie wordt je geïnformeerd over een vastgestelde diagnose, de bijbehorende symptomen, oorzaken, het verloop en de behandelmogelijkheden.

Lees meer over psycho-educatie 

Ouderbegeleiding

Wij werken graag vanuit de ouder-kind relatie. Hiertoe kan er ouderbegeleiding plaatsvinden.

Lees meer over ouderbegeleiding

Floorplay

Info volgt

Wandeltherapie

Wandeltherapie is een therapie die buiten plaatsvindt, waarbij we wandelen in de natuur. De beweging (het lopen) en de omgeving (de natuur) worden benut in de therapie.

Lees meer over wandeltherapie

Oplossingsgerichte Therapie

In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept oplossingsgerichte therapie zich in mogelijke oplossingen. Het is een therapievorm die gericht is op het benutten van jouw sterke kanten en hulpbronnen.

Lees meer over Oplossingsgerichte Therapie 

E-health

E-health ofwel internettherapie kan ingezet worden in combinatie met face-to-face gesprekken, zodat naast de gesprekken in mijn praktijk ook thuis in de eigen omgeving aan de klachten gewerkt kan worden.

Lees meer over internettherapie

Terugvalpreventie

Terugvalpreventie betekent het proberen te voorkomen dat bepaalde psychische problemen opnieuw optreden. Tijdens de behandeling besteden we aandacht het leren herkennen van je triggers en manieren om op tijd in te grijpen, zodat de kans op een terugval verkleind wordt.

Lees meer over terugvalpreventie

Een Taal Erbij

Info volgt