Baby’s, peuters, kinderen en jongeren en hun ouders kunnen bij Praktijk MINT terecht voor onderzoek, begeleiding, behandeling en advisering wanneer er vragen of problemen zijn op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, opvoeden en leren.

Bij de aanmelding brengen we in kaart op welke gebieden er begeleiding nodig is. Psychodiagnostisch onderzoek kan ingezet worden om meer zicht te krijgen op de klachten en/of problemen, vaak in samenhang met inzicht in hoe iemand in elkaar zit. Psychodiagnostisch onderzoek kan een startpunt vormen bij het zoeken naar een verklaring of bevestiging voor bepaald gedrag van je kind thuis of op school. Om met klachten om te leren gaan of te verminderen, bieden we individuele gesprekken met het kind, ouderbegeleiding of overleg met school. In de behandeling van kinderen en jeugdigen worden ouders en belangrijke anderen normaliter direct of indirect bij de behandeling betrokken. Bij jongeren van 16 jaar en ouder gebeurt dit in onderling overleg. Indien je twijfelt of jouw hulpvraag passend is binnen mijn praktijk, kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om je vraag voor te leggen, we denken graag met je mee.

Praktijk MINT biedt geen hulp voor ernstige verstandelijke beperkingen, verslavingen, ernstig antisociaal gedrag, complexe persoonlijkheidsproblematiek, kans op suïcidaliteit en acute crisissituaties. Indien er sprake is van een crisissituatie bel je de huisarts, de crisisdienst jeugd of de huisartsenpost.

Veel voorkomende klachten die ik onderzoek en behandel binnen mijn praktijk:

 • Concentratieproblemen, druk gedrag, dromerigheid
 • Problemen in sociale contacten, pesten
 • Angsten, spanning, faalangst, onzekerheid, piekeren
 • Somberheid, depressie
 • Achterblijvende leerprestaties, niet goed meekomen op school
 • Moeite met plannen en organiseren
 • Hechtingsproblemen
 • Laag zelfbeeld
 • Opvoedondersteuning
 • Boosheid en driftbuien
 • Trauma
 • Tics
 • Dwangstoornissen
 • Rouwverwerking
 • Eetproblemen
 • Slaapproblemen
 • Aanhoudend huilen, prikkelgevoeligheid
 • Medisch onverklaarde klachten

Aanbod

Diagnostiek


MINT heeft een breed aanbod van psychodiagnostiek voor kinderen en jongeren, waaronder onderzoek naar de intelligentie, aandacht en concentratie, contactvaardigheden, hechtingsfactoren en persoonlijkheid. Ik sta voor multidimensionele diagnostiek, zonder het gedrag van kinderen in ontwikkeling te snel te classificeren als een stoornis.

Lees meer

Therapie


Bij psychologiepraktijk MINT worden verschillende behandel- en begeleidingsvormen aangeboden voor (jonge) kinderen, pubers en adolescenten, waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie, E-health en wandeltherapie. Alle methoden zijn wetenschappelijk bewezen. Het betreft kortdurende behandeling.

Lees meer