Met mindfulness oefen je om je aandacht in het NU, in het moment zelf, te brengen en te houden. Dat wil niet zeggen: nergens aan denken of je gedachten weg krijgen. Maar het betekent wel: je aandacht weer terugbrengen naar waar je mee bezig bent. Simpel gezegd, je aandacht erbij houden. En dat kun je al doen met de dagelijkse dingen: met volle aandacht afwassen, naar je werk rijden of de hond uitlaten is net zo goed een vorm van meditatie. Het gaat daarbij dus niet over wat je doet, maar hoe je het doet. In plaats van op te gaan in verhalen die je over je leven bedenkt, leer je het leven zoals het NU is, te aanvaarden. Je stapt daarmee uit de dagelijkse routine en jouw automatische reacties en gedrag. Er komt meer ruimte om te handelen vanuit rust en helderheid, ook in stressvolle situaties. En meer plezier en energie om te genieten van de kleine dingen van het leven.

Mindfulness therapie, ook wel aandachtgerichte cognitieve therapie, richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen, waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Dat doen we via verschillende meditaties. Je kunt daarvoor gewoon op je stoel blijven zitten. Je krijgt audiobestanden met instructies. Het gaat er niet om dat je lang mediteert maar vooral dat je het regelmatig doet. In de meditatie train je je opmerkzaamheid en leer je hoe je je gevoelens toe kunt laten. Parallel daaraan brengen we gewoontepatronen in kaart, leer je emoties en leefregels herkennen en bijstellen, waarna je tot slot werkt aan de verandering van de gewoontepatronen.

Mindfulnessbeoefening verenigt oosters inzicht met westerse psychologische methoden en is inmiddels een vertrouwde benadering in Nederland, gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Verschillende studies tonen aan dat mindfulness positieve veranderingen teweeg brengt bij een grote hoeveelheid verschillende psychische stoornissen en medische condities, alsook bij mensen zonder klachten.

,

The quieter you become, the more you can hear