Over praktijk MINT

Praktijk MINT is een initiatief van Marije van den Wijngaard (1982). Ik ben BIG geregistreerd GZ-psycholoog kind en jeugd, orthopedagoog  en mindfulnesstrainer. Tevens ben ik opgeleid tot cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut.

In het begin van mijn loopbaan richtte ik mij op jeugdigen met ernstige leer- en gedragsproblemen, hun ouders en de opvoeding. Ik was verbonden als gedragswetenschapper aan een dagbehandeling en diagnostiek-afdeling. Hierna ben ik jaren werkzaam geweest bij een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, waar ik mij specialiseerde in de behandeling van complexe psychiatrie bij jeugdigen en gezinnen, waaronder ADHD, autisme, angst, dwang, stemming, trauma, hechtingsproblemen, automutilatie, persoonlijkheidsproblematiek en vastgelopen gezinssituaties. Ook het afnemen en interpreteren van (neuro)psychologische onderzoeken zijn onderdeel van mijn werk geweest. Na mooie en leerzame jaren heb ik gekozen voor het moederschap, en heb ik Praktijk MINT opgericht. Hiernaast ben ik werkzaam bij een psychologiepraktijk in de Generalistische Basis GGZ, waar ik kinderen, jeugdigen en ouders behandel voor uiteenlopende klachten en mindfulnesstraining bij somherheid geef. In 2015 is de samenwerking met Verloskundigenpraktijk Alkmaar tot stand gekomen en is de training Mindfulness voor Zwangeren gezamenlijk ontwikkeld.

Marije:

Tijdens een aantal korte en lange wereldreizen ben ik in aanraking gekomen met boeddhisme, meditatie en mindfulness en dat heeft mijn blik enorm verruimd. Mindfulness en meditatie helpt mij o.a. in het omgaan met emoties, helpt me nieuwe inzichten te brengen, te begrijpen dat dingen hun eigen tijd nodig hebben om zich te ontvouwen en geeft daarmee een dieper niveau van innerlijke rust. Nadat ik ben opgeleid tot mindfulnesstrainer bij Centrum voor Mindfulness in Amsterdam, tracht ik de wijsheden te vlechten in mijn werk als trainer. Alles is aan verandering onderhevig en we worden vaak uitgedaagd om te gaan met het onverwachte en het onbekende. Vaak neigen we ertoe om terug te grijpen op wat we kennen, het voorspelbare. Maar wanneer blijkt dat vertrouwde wegen geen uitkomst meer bieden of we merken dat we in kringetjes ronddraaien, kunnen we moeilijke gedachten en emoties ervaren. Het omzetten van deze ervaringen naar acceptatie, groei en ontwikkeling, zie ik als een van de uitdagingen in mijn werk.


  • BIG registratie: 19919176525
  • AGB zorgverlenerscode: 94100058
  • AGB praktijkcode: 94061872
  • KvK: 60914564
  • BTW: 184860878B01
  • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
  • VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)
  • NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen)
  • VVM (Vereniging Voor Mindfulness)

Praktijk MINT hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk MINT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In mijn Privacy policy geef ik heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze kun je hier inzien.

= PRIVACY POLICY =

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld en de inhoud wordt regelmatig geactualiseerd. Praktijk MINT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de informatie, of voor eventuele schade of gevolgschade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites van derden waarnaar verwezen wordt via deze website. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar verwezen wordt geen rechten ontlenen. ‚Äč  

GZ-psycholoog en de BIG-registratie

Alle GZ-psychologen (gezondheidszorgpsychologen) zijn geregistreerd in het BIG-register. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)  houdt in dat de psycholoog voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de opleiding en beroepsuitoefening. Degene die in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel gezondheidszorgpsycholoog voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Dit register valt rechtstreeks onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie over het BIG-register is te vinden via www.bigregister.nl.