Tarieven

Mindfulnesstraining                                                                                                            €295

Of €495 per koppel, als je samen met je partner deelneemt. Het tarief omvat 8 wekelijkse bijeenkomsten, een stiltebijeenkomst, werkboek, audiobestanden, gebruik van matje, dekentje, kussentje en terugkomdag met baby.

Psychotherapie & coaching                                                                       €97,50

De kosten per sessie bedragen €97,50. Het berekende tarief is gebaseerd op 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd voor verslaglegging. Telefonische consulten hebben dezelfde tarieven als face-to-face contacten.

 

Tarief diagnostisch onderzoek

De investering in een diagnostisch onderzoek bedraagt €495. Het tarief omvat een intakegesprek, testafname, uitwerken van het onderzoek, adviesgesprek en uitgebreid verslag.

Vergoedingen

Mindfulnesstraining

De deelnemer betaalt de factuur aan Praktijk MINT en dient deze vervolgens zelf in bij haar verzekering. De vergoeding van zorgverzekeraars voor zwangerschapscursussen varieert van €0 tot €500. Deze cursus Mindfulness voor Zwangeren wordt gegeven door een verloskundige en GZ-psycholoog, beiden BIG geregistreerd. We zijn in het bezit van een AGB-code. Kijk bij de voorwaarden van je verzekering en let hierbij op vergoeding voor zwangerschapscursussen (niet voor mindfulnesstrainingen).

Tarief psychotherapie & coaching

De kosten per sessie bedragen €97,50. Het berekende tarief is gebaseerd op 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd voor verslaglegging. Telefonische consulten hebben dezelfde tarieven als face-to-face contacten.

 

Tarief diagnostisch onderzoek

De investering in een diagnostisch onderzoek bedraagt €495. Het tarief omvat een intakegesprek, testafname, uitwerken van het onderzoek, adviesgesprek en uitgebreid verslag.

Vergoeding diagnostiek & psychotherapie kind & jeugd (0-17 jaar)

 

Vergoeding psychotherapie volwassenen (18 jaar en ouder)

Een behandeltraject voor volwassenen wordt, al dan niet volledig, vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt het eigen risico van 385 euro per jaar aangesproken. Een huisartsverwijzing, specifiek naar Praktijk MINT, voor de  Generalistische Basis GGZ is een voorwaarde.

 

Praktijk MINT beoordeelt tijdens de intake of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

Ik ben een contractvrije psycholoog; dat betekent ik geen contract heb met zorgverzekeraars. De reden hiervan is dat het niet eens met de huidige inrichting van de zorg. Ik heb bezwaren tegen de machtspositie van de zorgverzekeraars en hoe ze deze positie invulling geven. Zonder contract heb ik meer mogelijkheden om zorg op maat te leveren. Ik wil samen met jou de diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen.​

Wel is er de mogelijkheid voor vergoeding van je behandeling. Het hangt van je polis af of de behandeling volledig vergoed wordt;

 • Als je een restitutiepolis hebt, krijg je 100% van de ongecontracteerde zorg vergoed
 • Cliënten met een naturapolis krijgen 65-80% van de ongecontracteerde zorg vergoed. In het laatste geval geldt er een eigen bijdrage van 20,- per sessie.Na het betalen van de factuur, dien je deze in bij de verzekeraar en krijg je een deel van de kosten vergoed
 • In sommige gevallen komt men niet in aanmerking voor verzekerde zorg, zoals bij coaching, supervisie of als er geen sprake is van een diagnose

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Behandeltrajecten zijn ingedeeld in de trajecten; Kort, Middel, Intensief en Chronisch, voor elk traject heeft de zorgverzekeraar een specifieke doorlooptijd en maximale vergoeding vastgesteld.

De nota(‘s) van de zorg zal Praktijk MINT sturen naar de cliënt (de factuur gaat dus niet naar de zorgverzekeraar). De cliënt betaalt de factuur aan Praktijk MINT binnen 14 dagen en dient deze vervolgens zelf in bij zijn/haar verzekering.

 

Als de behandeling is afgerond, ontvang je van Praktijk MINT een factuur van de totaalkosten van de behandeling, die binnen 4 weken betaald dient te worden. Dat geeft in het geval je in aanmerking komt voor vergoede zorg, in principe genoeg tijd om de declaratie vergoed te krijgen bij je zorgverzekeraar.

Afzeggingen

Als je niet op een afspraak kunt komen, neem dan minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak contact met mij op via telefoon (06 – 242 00 412) of e-mail (info@praktijkmint.nl). Buiten praktijktijden en in het weekend kunt een voicemailbericht inspreken. Ik zal dan geen kosten in rekening brengen.

Indien je korter dan 24 uur vooraf de afspraak afzegt of vergeet na te komen, wordt de gereserveerde tijd (deels) in rekening gebracht tegen een tarief van €48,75. Deze factuur wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar en gemeentes.

Diagnostisch onderzoek


Het tarief voor een diagnostisch onderzoek bedraagt €495. Het tarief omvat een intakegesprek, testafname, uitwerken van het onderzoek, adviesgesprek en uitgebreid verslag.

Therapie & coaching


De kosten per sessie bedragen €97,50. Het berekende tarief is gebaseerd op 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd voor verslaglegging. Telefonische consulten hebben dezelfde tarieven als face-to-face contacten.

Mindfulnesstraining


De investering in een mindfulnesstraining tijdens de zwangerschap bedraagt €295 per persoon of €495 per koppel, als je samen met je partner deelneemt. Het tarief omvat 8 wekelijkse bijeenkomsten, een stiltebijeenkomst, werkboek, audiobestanden, gebruik van materiaal en terugkomdag met baby.

Vergoedingen

Ik ben een contractvrije psycholoog; dat betekent ik geen contract heb met zorgverzekeraars. De reden hiervan is dat het niet eens met de huidige inrichting van de zorg. Ik heb bezwaren tegen de machtspositie van de zorgverzekeraars en hoe ze deze positie invulling geven. Zonder contract heb ik meer mogelijkheden om zorg op maat te leveren. Ik wil samen met jou de diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen.​

Kind & jeugd

Praktijk MINT heeft geen contracten afgesloten met een Gemeente. Dat betekent dat de zorg voor jeugdigen tussen 0 en 17 jaar in mijn praktijk niet wordt vergoed. Het particuliere tarief voor diagnostiek en behandeling wordt gehanteerd. Na een onderzoekstraject of na elke behandelsessie ontvang je van Praktijk MINT een factuur, die binnen 14 dagen betaald dient te worden.

Volwassenen

Een behandeltraject voor volwassenen van 18 jaar en ouder wordt, al dan niet volledig, vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt het eigen risico van 385 euro per jaar aangesproken. Een huisartsverwijzing voor de Generalistische Basis GGZ, specifiek naar Praktijk MINT, is een voorwaarde.

Praktijk MINT beoordeelt tijdens de intake of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is wordt dit expliciet aan je gecommuniceerd.

Behandeltrajecten zijn ingedeeld in de trajecten; Kort, Middel, Intensief en Chronisch, voor elk traject heeft de zorgverzekeraar een specifieke doorlooptijd en maximale vergoeding vastgesteld. Het hangt van je polis af of de behandeling volledig vergoed wordt;

 • Als je een restitutiepolis hebt, krijg je 100% van de ongecontracteerde zorg vergoed
 • Cliënten met een naturapolis krijgen 65-80% van de ongecontracteerde zorg vergoed
 • In sommige gevallen komt men niet in aanmerking voor verzekerde zorg, zoals bij coaching, supervisie of als er geen sprake is van een diagnose

Na elke behandelsessie ontvang je van Praktijk MINT een factuur, die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Je dient de factuur vervolgens zelf in bij je verzekering en dan krijg je (een deel van) de kosten vergoed. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden jouw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij jou zelf.

Mindfulnesstraining

Na een telefonische kennismaking ontvang je van MINT een factuur, welke binnen 14 dagen of in ieder geval de dag voor de start van de mindfulnesstraining betaald dient te worden. Je kunt de factuur vervolgens zelf indienen bij je verzekering. De vergoeding van zorgverzekeraars voor zwangerschapscursussen varieert van €0 tot €500. Deze cursus Mindfulness voor Zwangeren wordt gegeven door een verloskundige en GZ-psycholoog, beiden BIG geregistreerd. We zijn in het bezit van een AGB-code. Kijk bij de voorwaarden van je verzekering en let hierbij op vergoeding voor zwangerschapscursussen (niet voor mindfulnesstrainingen).

Tarief kind&jeugd

Diagnostisch onderzoek:

 • Intelligentieonderzoek 595 euro
 • Meervoudig onderzoek; afname intelligentietest en/ of neuropsychologische testdiagnostiek (aandacht, geheugen, planning, executieve functies) en/ of sociaal-emotioneel onderzoek en ontwikkelingsanamnese: 1095 euro

Het tarief omvat een intakegesprek, testafname, uitwerken van het onderzoek, uitgebreid verslag met uiteenzetting van de resultaten, een sterkte en zwakte analyse en advies op maat. In een eindgesprek worden de bevindingen toegelicht.

Psychotherapie:

De kosten per sessie bedragen €97,50. Het berekende tarief is gebaseerd op 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd voor verslaglegging. Telefonische consulten hebben dezelfde tarieven als face-to-face contacten.

Tarief volwassenen

Psychotherapie & coaching:

De kosten per sessie bedragen €97,50. Het berekende tarief is gebaseerd op 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten indirecte tijd voor verslaglegging. Telefonische consulten hebben dezelfde tarieven als face-to-face contacten.

Tarief Mindfulnesstraining

€295 per persoon of €495 per koppel, als je samen met je partner deelneemt. Het tarief omvat 8 wekelijkse bijeenkomsten, een stiltebijeenkomst, werkboek, audiobestanden, gebruik van matje, dekentje, kussentje en terugkomdag met baby.

Vergoedingen

Ik ben een contractvrije psycholoog; dat betekent ik geen contract heb met zorgverzekeraars. De reden hiervan is dat het niet eens met de huidige inrichting van de zorg. Ik heb bezwaren tegen de machtspositie van de zorgverzekeraars en hoe ze deze positie invulling geven. Zonder contract heb ik meer mogelijkheden om zorg op maat te leveren. Ik wil samen met jou de diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen.​

Tarief kind&jeugd

Praktijk MINT heeft geen contracten afgesloten met een Gemeente. Dat betekent dat de zorg voor jeugdigen in mijn praktijk niet wordt vergoed. Het particuliere tarief voor diagnostiek en behandeling wordt gehanteerd. Na een onderzoekstraject of na elke behandelsessie ontvang je van Praktijk MINT een factuur, die binnen 14 dagen betaald dient te worden.

Tarief volwassenen

Een behandeltraject voor volwassenen wordt, al dan niet volledig, vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt het eigen risico van 385 euro per jaar aangesproken. Een huisartsverwijzing voor de  Generalistische Basis GGZ, specifiek naar Praktijk MINT, is een voorwaarde.

Praktijk MINT beoordeelt tijdens de intake of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is wordt dit expliciet aan je gecommuniceerd.

Behandeltrajecten zijn ingedeeld in de trajecten; Kort, Middel, Intensief en Chronisch, voor elk traject heeft de zorgverzekeraar een specifieke doorlooptijd en maximale vergoeding vastgesteld. Het hangt van je polis af of de behandeling volledig vergoed wordt;

 • Als je een restitutiepolis hebt, krijg je 100% van de ongecontracteerde zorg vergoed
 • Cliënten met een naturapolis krijgen 65-80% van de ongecontracteerde zorg vergoed
 • In sommige gevallen komt men niet in aanmerking voor verzekerde zorg, zoals bij coaching, supervisie of als er geen sprake is van een diagnose

Na elke behandelsessie ontvang je van Praktijk MINT een factuur, die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Je dient de factuur vervolgens zelf in bij je verzekering en dan krijg je (een deel van) de kosten vergoed. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden jouw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij jou zelf.

Tarief Mindfulnesstraining

De vergoeding van zorgverzekeraars voor zwangerschapscursussen varieert van €0 tot €500. Deze cursus Mindfulness voor Zwangeren wordt gegeven door een verloskundige en GZ-psycholoog, beiden BIG geregistreerd. We zijn in het bezit van een AGB-code. Kijk bij de voorwaarden van je verzekering en let hierbij op vergoeding voor zwangerschapscursussen (niet voor mindfulnesstrainingen).

Na een telefonische kennismaking ontvang je van MINT een factuur, welke binnen 14 dagen of in ieder geval de dag voor de start van de mindfulnesstraining betaald dient te worden. Je kunt de factuur vervolgens zelf indienen bij je verzekering.