WISC-V: Wechsler Intelligence Scale for Children – 5e versie
De nieuwe IQ test voor kinderen van 6 tot 17 jaar

WISC-V-NL  IQ test

De WISC-V-NL IQ test is de nieuwste uitgave van Pearson Clinical om middels individuele testafname de cognitieve capaciteiten in kaart te brengen bij kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Deze IQ-test is door de Cotan goedgekeurd, wat betekent dat het een van de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietesten is. De WISC-V vervangt dan ook de ‘oude’ WISC-III test.

De afname van de WISC-V-NL levert naast de schatting van het algemene IQ een heel aantal aanvullende indexscores op die het scoreprofiel van het kind vormen. Dus welke vaardigheden zijn een sterke of juist een zwakke schakel in het cognitief functioneren van een kind en hoe kun je dit verbinden aan de dagelijkse onderwijspraktijk of het dagelijks leven van een kind?

Opbouw WISC-V

De WISC-V-NL kent een hele andere opbouw en ook andere schalen dan de voorganger WISC-III. De WISC-V-NL bestaat uit veertien subtests, waarvan er zeven het Totaal IQ (TIQ) bepalen. Met de overige subtests bepaal je aanvullende indexscores, naar het Cattel-Horn-Cattel (CHC) model. Dit is een theoretisch en empirisch ondersteund model dat gehanteerd kan worden bij de interpretatie van tests met betrekking tot intelligentie en cognitieve vaardigheden. De traditionele IQ-indeling van de WISC-III met een verbale en performale schaal is daarmee dus vervangen. Ook op subtestniveau zijn er behoorlijk wat wijzigingen.

De WISC-V berekent scores op de volgende primaire indexen:

 • Verbaal Begrip
 • Visueel-Ruimtelijk
 • Fluid Redeneren
 • Werkgeheugen
 • Verwerkingssnelheid

Ook kunnen er scores worden berekend op de secundaire indexen:

 • Kwantitatief Redeneren
 • Auditief Werkgeheugen
 • Non verbaal
 • Algemene Vaardigheid
 • Cognitieve Competentie

Afname WISC-V IQ test

Een ander wezenlijk verschil is dat de WISC-V niet alleen op de traditionele manier afgenomen kan worden (pen en papier) maar ook geheel digitaal middels 2 iPads. Er blijft veel interactie tussen de onderzoeker en het kind, maar de stimulusboeken en het antwoordformulier zijn bij de digitale afname vervangen door een iPad.

Vergoeding en tarieven

Vergoeding: Onderzoek wordt volledig vergoed voor kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Castricum, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. De totaal bestede tijd wordt door de behandelaar gedeclareerd bij uw gemeente. Dit geldt alleen wanneer je in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts, Centrum Jeugd en Gezin, een medisch specialist, of een jeugdarts van de GGD.

Tarieven: Mocht jouw kind niet in aanmerking komen voor vergoeding of wil je de behandeling zelf betalen, dan hanteer ik voor intelligentieonderzoek met de WISC-V het particuliere tarief á € 595.
Het tarief omvat de testafname in mijn praktijkruimte in Alkmaar, uitwerken van het onderzoek, uitgebreid verslag met uiteenzetting van de resultaten, een sterkte en zwakte analyse en advies op maat. In een eindgesprek worden de bevindingen toegelicht. Vooraf vindt er een intakegesprek plaats (á 120 euro).

Een IQ-meting kan ook deel uitmaken van een groter onderzoek, zoals:

 • Hoofbegaafdheidsonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek

Verhuur WISC-V

Bij Praktijk MINT is het voor orthopedagogen en (GZ-)psychologen mogelijk om de WISC-V te huren. Klik hier voor meer informatie.