De Nederlandse Intelligence and Development Scales-2 (ids-2)
Nieuwe intelligentie- en algemene ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (5-20 jr).

IDS-2  IQ test

De IDS-2 is een nieuwe ontwikkelingstest voor 5- tot en met 20-jarigen. De test bestaat uit 30 subtests en geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten op het gebied van Intelligentie, Executieve functies, Psychomotoriek, Sociaal-emotionele competenties, Schoolse vaardigheden (Taal, Wiskunde/Rekenen, Lezen, Spelling) en Werkhouding. Deze IQ-test is door de Cotan goedgekeurd, wat betekent dat het een van de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietesten is.

Tarieven

Intelligentieonderzoek IDS-2: € 595
Het tarief omvat de testafname in mijn praktijkruimte in Alkmaar, uitwerken van het onderzoek, uitgebreid verslag met uiteenzetting van de resultaten, een sterkte en zwakte analyse en advies op maat. In een eindgesprek worden de bevindingen toegelicht. Vooraf vindt er een intakegesprek plaats (á 120 euro).

Een IQ-meting kan ook deel uitmaken van een groter onderzoek, zoals:

  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek