Ik werk graag vanuit de ouder-kind relatie. Dit is de  belangrijkste plek waar emotionele leerprocessen plaatsvinden. In de intimiteit van het gezin leren we ons zelfbeeld opbouwen, hoe anderen reageren op ons, wat we met onze gevoelens aan moeten, op wat voor manier we kunnen reageren en hoe we onszelf kunnen kalmeren. Deze emotionele leerprocessen vinden niet alleen plaats naar aanleiding van wat ouders rechtstreeks tegen hun kinderen zeggen en hoe ze met hen omgaan, maar ook naar aanleiding van het voorbeeld dat ze geven in het omgaan met hun eigen gevoelens en de gevoelens zie zich tussen leeftijdsgenoten afspelen. Kinderen kunnen zeer fijngevoelig zijn voor niet begrepen situaties en gevoelens en voor disbalans. Uiteraard geef je als ouder zoveel mogelijk liefde en steun aan je kind en ondertussen spelen er mogelijk eigen emotionele processen bij je af. Samen kunnen we hier op reflecteren en onderzoeken wat jullie kind nodig heeft om z’n volle potentieel te ontwikkelen. Je mag altijd vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie over ouderbegeleiding of gezinsgesprekken.

,

Ouderschap is, in tegenstelling tot opvoeden, het slaan van de brug tussen het verleden en de toekomst