Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op het probleem maar op de oplossing. Het is een therapievorm die gericht is op het benutten van jouw sterke kanten en hulpbronnen. Ik stimuleer je om je een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost. Samen onderzoeken we welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie kent de basisovertuiging dat mensen de kracht, wijsheid en ervaring hebben om een probleem op te lossen. In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept oplossingsgerichte therapie zich in mogelijke oplossingen. Deze werkwijze spreekt veel mensen aan. De oplossingsgerichte behandeling is kortdurend en resultaatgericht. Diverse onderzoeken laten positieve effecten van deze therapie zien.