Emotionele, lichamelijke of gedragsgerelateerde klachten bij een kind hangen soms samen met één of meer traumatische ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk, een brand, een aanranding of pesterijen. Bepaalde beelden, geuren of geluiden kunnen de herinnering aan deze ingrijpende gebeurtenis(sen) telkens weer activeren. Het kind voelt dan steeds opnieuw de nare emoties van toen en raakt keer op keer van slag. Gelukkig is hier iets aan te doen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR. Het is een ‘snelle’ methode om klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Een kind dat één keer iets naars heeft meegemaakt heeft doorgaans een kortere behandeling nodig dan een kind met meerdere of langdurige traumatische ervaringen. In dat laatste geval is EMDR meestal een onderdeel van een uitgebreidere behandeling.

Ik vraag het kind om te vertellen over de traumatische ervaring(en). En om het akeligste beeld hiervan te beschrijven of te tekenen. Tijdens de EMDR vraag ik het kind om zich te concentreren op dit beeld en tegelijkertijd een andere taak uit te voeren, namelijk met de ogen mijn vingers volgen die ik voor het gezicht beweeg. Regelmatig vraag ik aan het kind “Wat merk je?” of “Wat komt er in je op?”. Dat kunnen beelden zijn, gedachten of emoties, maar ook lichamelijke sensaties, zoals spanning en pijn. Gaandeweg zal het kind het akeligste beeld van de traumatische ervaring(en) steeds beter kunnen verdragen. De behandeling gaat door totdat het kind geen spanning meer voelt als het aan de gebeurtenis denkt. Inprincipe is de ouder niet aanwezig bij de EMDR sessies. Hele jonge kinderen worden altijd samen met ouders gezien. Je mag altijd vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie over EMDR behandeling van kinderen en jongeren.