Storytelling is een verhalenmethode, een aangepaste vorm van EMDR voor kinderen van 0 tot 5 jaar en voor oudere kinderen die op zeer jonge leeftijd getraumatiseerd zijn geraakt. Bij deze verhalenmethode worden ouders intensief betrokken, omdat het kind vaak niet zelf herinneringen van het trauma kan vertellen. De herinneringen worden geactiveerd door het verhaal van de ouders, waarin zij de gebeurtenissen beschrijven die het kind heeft meegemaakt, vanuit het perspectief van het kind. In dit verhaal staat niet de beleving van de ouders centraal, maar de (veronderstelde) beleving van het kind.

Met de verhalenmethode worden preverbale trauma’s verwerkt. Een preverbaal trauma is een nare ervaring die plaatsvond toen het kind nog geen taal tot zijn beschikking had. Een jong kind kan een preverbaal trauma oplopen door bijvoorbeeld medische ingrepen, vroeggeboorte, ernstig ziek zijn, verslikken, overgeven, een brand, ongeval, inbraak of overval, verlies of ernstige ziekte van een dierbare, ruzies en geweld in de thuissituatie of seksueel misbruik. In de hersenen van het jonge kind wordt de herinnering niet in het expliciete  geheugen opgeslagen, maar in het impliciete geheugen waarbij de lichaamssensaties, sensomotorische aspecten en emoties op de voorgrond staan. Er zijn immers geen woorden voor wat het lijfje meemaakt en voor wat emotioneel in het geheugen wordt opgeslagen. Met als gevolg dat er een bodem gelegd wordt voor gedragsproblemen en emotionele problemen die zich pas veel later uiten. Dit is met de methode Storytelling goed te behandelen. Het desensitiseren van de ervaring en het alsnog woorden geven, is hierbij heel effectief.

Vaak zie je dat bij het inzetten van EMDR Storytelling om preverbaal trauma te verwerken, vrij snel ruimte ontstaat voor herstel, inhalen en voortgang van de (sociale, emotionele en spel)ontwikkeling. De behandeling beïnvloedt meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan. Je mag altijd vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie over EMDR behandeling van baby’s, kleuters en peuters.

kinderpsycholoog alkmaar